A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: date_default_timezone_get(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Europe/London' for 'BST/1.0/DST' instead

Filename: libraries/Core.php

Line Number: 278

mentorsme.co.uk - Britain’s first online gateway for businesses looking for mentoring services
Adnoddau ar gyfer pobl sydd yn derbyn mentora
Adnoddau ar gyfer mentoriaid
Gwybodaeth Defnyddiol
Adnoddau eraill
Regional events

12 Awst 2015


Darllen mwy »

25 Chwefror 2015


Darllen mwy »

Dosbarth Fesitr Mantora Ariannol – Sesiwn 5

11 Awst 2011


Darllen mwy »

Dosbarth Feistr Mentora Ariannol - Sesiwn 4

18 Gorffennaf 2011

Mae’r fidio yma yn ymdrin a sut mae prisiau yn cael eu penderfynnu, cynllunio busnes a llif arian
Darllen mwy »

Dosbarth Feistr Mentora Ariannol - Sesiwn 3

12 Gorffennaf 2011

Mae’r fidio hwn yn ymdrin gyda Gwneud cais am gyllid a Pam fod Banciau yn gwrthod ceisiadau benthyg?
Darllen mwy »

Dosbarth Fesitr Mentora Ariannol – Sesiwn 2

1 Gorffennaf 2011

Mae’r sesiwn yma yn ymdrin â: Pam fod angen cyllid ar fusnes? Pa ffynhonellau o gyllid sydd ar gael?
Darllen mwy »

Dosbarth Fesitr Mantora Ariannol – Sesiwn 1

1 Gorffennaf 2011

Mae’r fidio yma yn ymdrin â chyflwyniad, argaeledd cyllid ac amcanion
Darllen mwy »

Sut i ddod yn rhan o mentorsme.co.uk

Sut i ddod yn rhan o mentorsme.co.uk

29 Mehefin 2011

Bwriad y Porth yw darparu deiliaid a diddordeb gyda chwilotwr sengl, hawdd ei ddefnydd i leoli sefydliadau sydd yn darparu gwasanaethau mentor i fusnesau bach a’r rhai hynny sydd â diddordeb mewn cychwyn busnes.
Darllen mwy »

Dod yn fentor - rhoi cychwyn arni

29 Mehefin 2011

Rydych wedi bod mewn busnes am nifer o flynyddoedd neu efallai bod gennych gryn wybodaeth busnes ac rydych yn dymuno rhannu'r hyn i chi wedi ei ddysgu gydag eraill.
Darllen mwy »

Hyfforddi i ddod yn fentor

29 Mehefin 2011

Rydym yn sylweddoli nad yw mentora menter efallai yn rhan o’ch swydd dydd i ddydd ac rydym yn sicr eich bod yn cydnabod pa mor werthfawr yw hi i rannu eich gwybodaeth, sgiliau a phrofiad gydag eraill.
Darllen mwy »

Dosbarth feistr cyllid

29 Mehefin 2011

Mae’r banciau sy’n cefnogi mentorsme.co.uk - Barclays, HSBC, Lloyds Banking Group a Santander - wedi datblygu dosbarth feistr cyllid ar gyfer mentoriaid sydd am fwyhau eu harbenigedd.
Darllen mwy »

Swydd ddisgrifiad mentor

29 Mehefin 2011

Prif nod mentor yw adeiladu perthnasau cynaliadwy wedi selio ar ymddiriedaeth gyda’r personau hynny sydd yn cael eu mentora er mwyn mwyhau eu gallu i gychwyn, cynnal a thyfu eu busnesau.
Darllen mwy »

Pethau y dylid eu gwneud a phethau na ddylid eu gwneud o ran mentora

29 Mehefin 2011

Mae yna rai rheolau sylfaenol i fod yn fentor effeithiol. Os ddilynwch y rhain, rydych yn debygol o ddatblygu perthynas mentora da a fydd yn sicrhau llwyddiant.
Darllen mwy »

Mentora yn gryno

29 Mehefin 2011

Mae’r berthynas mentora yn wirfoddol i’r ddau barti ac, er ei fod fel arfer wedi ei ddylunio ar gyfer cyfnod set o sesiynau, gellir ei ddwyn i ben ar unrhyw adeg gan y naill barti neu’r llall.
Darllen mwy »